ORGANIGRAMA

President

Sr. Oriol Xalabarder Anglí. ELECTRA CALDENSE S.A.

Vicepresident

Sr. Albert Estapé Vila. ESTABANELL I PAHISA ENERGIA, S.A.

Secretària General

Sra. Irene Bartol Mir

La Secretaria és responsabilitat de:

Prat Rubi Advocats
Av. Diagonal 389, 4º
08008 BARCELONA
Telèfon: 93 414 22 77
Fax: 93 209 53 07
Correu Electrònic: advocats@pratrubi.com
Web: www.pratrubi.com

Junta Directiva

Comissió Permanent