QUÈ FEM

Les funcions

Les principals funcions dutes a terme per l’Associació, en defensa dels interessos dels seus associats són:

Presència en organismes

ASEME està present en múltiples fòrums energètics: